Om Oss

Barn i Centrum

Föreningen Barn i Centrums syfte att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar och att bedriva hjälpverksamhet för behövande.

 

Barn i Centrum är ett centra för integration av nya svenskar, samt arbetar med att motverka kriminalitet, alkohol och droger bland barn och ungdomar.

Nestibulum lareo

Om oss

Nestibulum lareo

Barn i Centrum har nolltolerans mot rasism och verkar för att bryta fördomar. Samt jobar med hur man bäst motverkar och förebygger rasism.

 

Föreningen Barn i Centrum ska uppfylla sitt ändamål genom att ha en lokal där barn och ungdomar kan komma till efterskoltiden samt lördag och söndag för att delta i olika aktiviteter som tex. konst, idrott, musik och friluftsliv samt föreläsningar om integration och mångfald.